Hjälpsida till Friidrott.info´s statistik!

Friidrott.info´s statistikplats innehåller resultat som aktiva gjort.

Godkända rekordresultat eller ej

Statistiken består av både resultat med godkänd vind och ej godkänd eller okänd vind. För de resultat som inte har godkänd vind så hittar ni dessa under övrig statistik.

"Övrig statistik" innehåller också de grenar som inte normalt genomförs och som vi inte klassar som rekordgrenar.

Vad är godkänt rekordresultat?

Fr.o.m. 1986 gäller eltidtagning för kvinnor och män t.o.m. 800m. Krav på godkänd vind. Manuella tider är godkända på sträckor över 800m. Godkänd vind är +2.0m/s (i mångkamp +2.0m/s i snitt i de berörda vindgrenarna, dvs löpsträckor upp till 200m inklusive häck, samt längd och tresteg).

Saknade resultat och ej kompletta resultat

Uppdatering sker kontinuerligt. Vet ni att något saknas eller är fel så skicka e-post till statistik(a)friidrott.info

Teckenförklaring

"+" efter resultatet innebär att det gjort som del av annat resultat, t.ex. 3000m-passering när loppet var 5000m. "m" eller endast 1 decimal innebär manuell tid. "e" betyder eltid med endast 10-delar. "p" betyder poäng.

Castorama

Officiell Castorama finns endast för män och kvinnor. Castoramor som körs med respektive årsklass redskap har beräknas med seniortabellen.

Inomhusrekord

För rekord krävs att inomhusbanan inte överstiger 220yard (201.8m) på sträckor 200m och längre.

Eltidtagning gäller upp t.o.m. 800m.

Stafetter

Rekordlistor för stafetter är under uppbyggnad då det är komplicerat att räkna ut detta eftersom det i många fall ingår olika åldrar i stafettlagen.

Frågor och synpunkter

Frågor och synpunkter kan skickas till statistik(a)friidrott.info