VDM (Hallunda) 1991-06-11 Brunna IP


GrenKlassNamnFöddResultatVindDatumOrtGrafik
100mM35Zbyszko Graniczny-5211.8mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM35Kenneth Johansson-5312.4mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM40Ove Karlsson-5112.8mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM50Anthony Treacher*-3913.0mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM45Urban Turestad-4413.2mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM55Bertil Eriksson-3413.2mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM50Manuel Vargas-4013.3mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM50Ingvar Lindqvist-3813.4mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM60Rolf Norman-3013.4mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM50Nils Väfors-3913.6mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM65Conny Åkerblom-2514.5m1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM65Gustav Olárs-2514.6m1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM60Jan Askild-3015.3mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM75Herbert Liedtke-1615.4mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM75Åke Franzén-1216.2mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM70Stig Gunderyd-2116.4mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mM80Eskil Bergqvist-1117.6mw1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mK75Nora Wedemo-1319.2m1991-06-11HallundaResultatgrafik
100mK70Ewa Eriksson-1720.5m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM40Dennis Brown-472.09.7m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM40Dennis Brown-472.09.7m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM45Pentti Harakka-452.12.3m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM35Bo Engwall-552.13.4m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM40Stefan Czarnecki-512.13.9m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM40Stefan Czarnecki-512.13.9m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM35Martin Ardelius-542.14.9m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM40Anders Broman-482.16.2m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM40Stig-Arne Mattsson-512.17.8m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Conny Kyrk-392.21.0m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Conny Kyrk-392.21.0m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Stig Himberg-402.23.4m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Stig Himberg-402.23.4m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Manuel Vargas-402.23.9m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Manuel Vargas-402.23.9m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM50Jonny Karlsson-382.27.3m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM55Lars-Åke Hjort-352.32.1m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM65Arne Pettersson-232.32.8m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM60Bertil Nilsson-312.37.5m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM60Bertil Nilsson-312.37.5m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mK50Kristina Carlsson-402.38.6m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mM55Börje Hjort-332.47.0m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mK45Siv Pettersson-442.47.6m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mK70Ewa Eriksson-174.06.6m1991-06-11HallundaResultatgrafik
800mK75Nora Wedemo-135.08.7m1991-06-11HallundaResultatgrafik
110mh 99.1cmM45Björn Oback-4417.5m1991-06-11HallundaResultatgrafik
TrestegM40Anders Nilsson-4911.901991-06-11HallundaResultatgrafik
TrestegM40John-Erik Laselle-4911.151991-06-11HallundaResultatgrafik
TrestegM40Mats Stoltz-479.151991-06-11HallundaResultatgrafik
TrestegM60Rolf Norman-308.221991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 600g GamlaM65Gunnar Kulleskog-2323.161991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 600g GamlaM60Rolf Norman-3023.061991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 600g GamlaM75Erik Stoltz-1420.321991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 600g GamlaM75Harald Andersson-1618.461991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 800gM40John-Erik Laselle-4944.941991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 800gM40Antero Mäkinen*-5144.061991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 800gM50Rolf Larsson-3838.601991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 800gM50Lennart Pettersson-4128.941991-06-11HallundaResultatgrafik
Spjut 800gM55Lars-Åke Hjort-3528.541991-06-11HallundaResultatgrafik